ธุรกิจเครือข่าย ปัจจุบันมีรูปแบบวิธีการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย

ธุรกิจเครือข่าย ปัจจุบันมีรูปแบบวิธีการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ว่าแต่ว่าคุณจะปฏิเสธที่จะเรียนรู้มันด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบมาก่อน หรือไม่ ในอดีต..เมื่อพูดถึงการทำการค้า ธุรกิจเครือข่าย หลายคนนึกถึงว่าต้องใช้เงินทุนมาก, ต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก, ต้องผลิตสินค้า, ต้องมีโรงงาน, ต้องมีทำเลหน้าร้าน ฯลฯ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงจะทำให้พวกเราส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองสักที เพราะขาดเงินทุน ขาดคนมีฝีมือที่ไว้วางใจได้ ธุรกิจเครือข่าย.

ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่าย วันนี้ธุรกิจที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำให้ฝันของตนเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้ว เราเรียกว่า “ธุรกิจเครือข่าย”

ธุรกิจเครือข่าย เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับการทำธุรกิจทั่วๆไป เพียงเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับตนเป็นการโฆษณาแบบปากต่อปาก เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตามคำบอกเล่าจากผู้แนะนำ ก็จะทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการโฆษณาและพ่อค้าคนกลาง เหมือนกับการตลาดแบบเดิม ที่การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคจะต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับกำไรถึง 60% จากการจัดส่งสินค้ามาสู่ ผู้บริโภค

เมื่อเกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดงบประมาณที่เป็นค่าโฆษณาได้มาก ซึ่งบริษัทจะนำงบค่าโฆษณาที่ประหยัดได้ไปใช้ทำการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอีก ส่วนผลกำไร 60% ของพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดออกมานั้น บริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วทำการบอกต่อกับผู้อื่นเป็นลำดับชั้นตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการตลาดแบบเครือข่ายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได้มากถึง 60% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากระบบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคแบบใหม่ นอกเหนือจากการที่จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวในระบบธุรกิจแบบเดิม ธุรกิจเครือข่าย

โดยการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภค ที่ใช้วิธีการแนะนำบอกต่อนี้จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าการ ตลาดแบบทั่วๆไป คือ ความสามารถในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยอาศัยเพียงการแนะนำผลิตภัณฑ์จากคน 1 คนแนะนำให้กับคน 2 – 3 คนและแต่ละคนของ 2 – 3 คนบอกต่อกับคน 2 – 3 คนต่อๆไป ก็จะเกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภค ในลักษณะพหุคูณเพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
การตลาดเครือข่ายคืออะไร? คือการทำให้สินค้ากระจายตัวสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางตามแบบวิธีเดิมๆ ซึ่งเรามองเห็นและเชื่อว่าการตลาดเครือข่ายเป็นการสร้างเครือข่ายที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าและในราคายุติธรรมได้โดยตรงจากต้นทางคือโรงงาน การตลาดเครือข่ายเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีค่าหรือการเอาเปรียบจากมือของกลุ่มพ่อค้ายักษ์ใหญ่ในระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่าระบบทุนนิยมไปสู่มือของผู้บริโภคเดินถนนธรรมดา และในระยะยาวเราก็เชื่ออีกว่าธุรกิจลักษณะนี้จะก่อให้เกิดสินทรัพย์ในระยะยาวที่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ได้อีกเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียว หรืออาจจะพูดอีกอย่างได้ว่า การตลาดเครือข่ายก็คือ ผู้ผลิตสินค้ากับผู้ผลิตสินค้าในสินค้าต่างชนิดกัน แต่นำสินค้าต่างชนิดกันมาขายในสถานที่เดียวกัน รวมถึงมีวิธีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูลสินค้าตลอดจนผลตอบแทนต่างๆที่ตัวผู้ผลิตขึ้นมาด้วยความจริงใจและยุติธรรม

นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลว่า การเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนั้นนับว่าง่ายแสนง่าย เมื่อเทียบกับผลประโยชน์และกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ทุกคนสามารถเข้าไปหยิบได้ แต่ก็เป็นคนส่วนน้อยที่พยายามจะทำความเข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องยากจะเข้าใจได้ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้ง อาจพูดได้ว่าเป็นเรื่องของทัศนคติ และความเชื่อ เราเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายจะดำเนินไปในทิศทางใดนะหรือ ? ก็อย่างที่เคยพูด กับหลายๆคนว่า หากคุณไม่เป็นคนไปชักชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หลานชาย หลานสาว หรือ เพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงานของคุณเข้าสู่ธุรกิจนี้ คนอื่นๆ ก็ต้องเข้าไปชักชวนพวกเขาแทน ธุรกิจนี้จึงเติบโตขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่ต้องสงสัย และสิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงความเติบโตและอนาคตที่ยั่งยืนมีปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการที่เป็นกำลัง สำคัญผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนเดินดินหรือผู้บริโภคธรรมดาๆก็คือ

ปัจจัยแรก คืออิทธิพลของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนี้
จากปัจจัยสองข้อนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญและชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหากนักธุรกิจ มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเครือข่ายไม่ยอมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ธุรกิจของพวกเขาก็อาจต้องจบลงอย่างไนโดเสาร์ในอดีตก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่นักการตลาดเครือข่าย ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและยกระดับการทำงาน พร้อมๆกับปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเข้าหาผู้บริโภค และ หรือ ผู้มุ่งหวัง ไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังก็เป็นได้ เพราะเหตุใด? เพราะว่า ” อดีตไม่อาจเทียบกับอนาคต” ธุรกิจเครือข่าย.

 

 

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

หาเงินล้าน ก่อนการเข้าสู่วิธีการหาเงินล้าน

หาเงินล้าน ก่อนการเข้าสู่วิธีการหาเงินล้าน เราควรจะเข้าใจแนวคิดของเงินล้าน ซึ่งการมีเงินล้านเป็นเรื่องง่าย เราทุกคนมีสมองเงินล้าน มีความคิดในการสร้างเงินล้านอยู่ในตัวทุกคน มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ล้านแรกมักหายาก แต่หลังจากได้เงินล้านแรกมาแล้ว หาเงินล้าน ล้านที่สองและสามจะง่ายขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะหาเงินล้านก้อนแรกให้ได้ก่อนเพื่อจะได้เงินล้านต่อมาง่ายขึ้น ในบรรดาแนวคิดในเรื่องการหาเงินล้านนั้นมีหลากหลายวิธี แต่แนวคิดที่ผมเคยอ่านและชอบมากที่สุดมีดังนี้ หาเงินล้าน.

หาเงินล้าน

หาเงินล้าน วิธีแรกในการหาเงินล้าน

ความจริงเงินจำนวน 1,00,000 บาท ถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่มาก ถ้าเราคิดจะหาเงินล้าน โดยเริ่มจากการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการผลิตสินค้ามาขายสักชิ้น หรือสร้างงานบริการสักอย่าง เราก็แค่มีแนวคิดว่า

หากสินค้าของเราได้กำไรชิ้นละ 1 บาท เราก็ขายสินค้าให้ได้จำนวน 1,000,000 ชิ้น (เราก็ได้เงิน 1,000,000 บาทแล้ว)

หากสินค้าของเราได้กำไรชิ้นละ 50 บาท เราก็ขายสินค้าให้ได้ 20,000 ชิ้น

หากสินค้าของเราได้กำไรชิ้นละ 100 บาท เราก็ขายสินค้าให้ได้ 10,000 ชิ้น

หากสินค้าของเราได้กำไรชิ้นละ 1,000 บาท เราก็ขายสินค้าให้ได้ 1,000 ชิ้น

คนในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 65 ล้านคน ท่านคิดว่าสินค้าและบริการของเราจะสามารถหาคนซื้อได้เท่าจำนวนเงินล้านหรือไม่ แน่นอนว่าได้ การหาคนมาซื้อสินค้าของเรานั้นง่ายมากเลยนะครับ ถ้าผมมีสินค้าได้กำไรชิ้นละ 50 บาท ผมแค่ต้องการคนมาซื้อสินค้าของผมให้ได้ 20,000 ชิ้น ผมก็มีเงินล้านแล้ว เห็นไหมว่า เงินล้านจริงๆนั้นหาง่ายกว่าที่คิดไว้มาก หาเงินล้าน

วิธีที่ 2 ในการหาเงินล้าน

สำหรับวิธีการหาเงินล้านแบบที่สองนั้น เหมาะสำหรับคนที่มีวินัยในการเก็บออมเงิน โดยใช้ระยะเวลาการเก็บออมเงินกับผลตอบแทนเป็นตัวผลักดันให้เงินเก็บออมชนะเงินเฟ้อและได้เงินล้านในที่สุด นี้เป็นตัวอย่าง

เก็บออมเงินเดือนละ 5,000 บาท ลงทุนในผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลา 10 ปี มีเงิน 1,000,000 บาท

เก็บออมเงินเดือนละ 10,000 บาท ลงทุนในผลตอบแทน 6 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลา 7 ปี

ใครที่สนใจการคำนวณเงินออมและอัตราผลตอบแทนจากการออมเงินให้ได้ล้าน ให้เข้าไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์

วิธีที่ 3 นำเงินที่มีไปลงทุน

เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ , สินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้น, Forex หรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่วิธีเช่นนี้เราต้องมีเงินทุนก่อนเพื่อจะนำไปทำให้เงินทุนของเราเติบโตและออกดอกออกผล รวมทั้งต้องมีการจัดการในเรื่องความเสี่ยงด้วย หาเงินล้าน.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

อาชีพเสริมลงทุนน้อย ในยุคปัจจุบัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ก็หันมาใช้เวลาว่าง

อาชีพเสริมลงทุนน้อย ในยุคปัจจุบัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ก็หันมาใช้เวลาว่าง เพิ่มเงินในกระเป๋ากันไม่น้อยอาชีพเสริมลงทุนน้อย

ลองมาดูอาชีพเสริม ที่น่าสนใจกันดู ว่าจะมีอะไรบ้าง อาชีพเสริมลงทุนน้อย.

อาชีพเสริมลงทุนน้อย

 

อาชีพเสริมลงทุนน้อย

1.พนักงานร้านซูเปอร์มาร์เก็ต

สุดยอดงานพาร์ทไทม์ยอดฮิต คือการเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ งานประเภทนี้ รูปแบบการทำงานไม่ได้ยุ่งยากลำบากมากนัก

เช่น การแนะนำสินค้า จัดวางสิ่งของตามชั้น สต๊อกสินค้า และงานแคชเชียร์

2. พนักงานโรงภาพยนตร์

อาชีพนี้ เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์ และในปัจจุบัน มีโรงภาพยนตร์อยู่แทบทุกมุม

งานประเภทนี้ ย่อมเป็นที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ขายตั๋ว ตรวจตั๋ว ขายเครื่องดื่มและขนม

หรือคอยทำความสะอาดที่นั่งในโรงภาพยนตร์ ก็สามารถสร้างรายได้ต่อวันให้คุณได้

3. พนักงานส่งของ ส่งสินค้าอาชีพเสริมลงทุนน้อย

อีกอาชีพยอดฮิตสำหรับนักศึกษา ที่มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองสักคัน เชี่ยวชาญเส้นทางต่างๆ

ก็สามารถหารายได้เพิ่มได้แล้ว ทั้งเป็นเมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร รับจ้างส่งอาหารของร้านค้า

ทั้งพิซซ่า ไก่ทอด ไอศกรีม เยอะแยะมากมาย ที่ยุคนี้เป็นที่นิยมแบบ Delivery (เดลิเวอรี่) ก็ถือเป็นโอกาสสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

4.พ่อครัว เด็กเสิร์ฟ

โอกาสเพิ่มรายได้จากสิ่งที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง “ร้านอาหาร” ทั้งฟาสต์ฟู้ด หรือจะเป็นร้านอาหารชื่อดังต่างๆ

ที่มักเปิดรับพนักงานพาร์ทไทม์ เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติ ใจรักการบริการ เป็นคนใจเย็น รักการทำอาหาร ก็สามารถทำอาชีพนี้ได้แล้ว

และที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ คุณอาจจะได้ทิปเพิ่มเติมจากลูกค้าอีกด้วยนะ

5.พนักงานร้านกาแฟ

เชื่อว่ากว่าครึ่งของคนทั่วไป อยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง การเป็นพนักงานร้านกาแฟ ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ ที่คุณจะเข้าไปทำงานพาร์ทไทม์

เพื่อฝึกฝีมือของคุณเอง แถมยังมีรายได้เพิ่ม ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนเปิดกิจการเป็นของตัวเอง อาชีพเสริมลงทุนน้อย.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ทำเงินออนไลน์ ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆ

ทำเงินออนไลน์ ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปขยายธุรกิจ ยังไม่รวมความเสี่ยงทำเงินออนไลน์ จากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง และ ความไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น ผู้หญิงที่ขับรถไม่เก่ง ไม่ชอบเดินทาง หรือ ผู้หญิงที่มีครอบครัว ต้องรับส่งลูก ฯลฯ ทำให้หลายๆคนเริ่่มสนใจในการทำ ธุรกิจออนไลน์ งานออนไลน์ กันมากขึ้น โดยสามารถทำเป็น งานเสริมรายได้ รายได้เสริม อาชีพเสริม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำเงินออนไลน์.
ทำเงินออนไลน์

ทำเงินออนไลน์ ข้อดีของ ธุรกิจออนไลน์

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารถ ค่าเดินทาง ค่าที่พักในกรณีเดินทางไกล ค่าใช้จ่ายในการพบปะสังสรรค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหารถติด สามารถทำ ธุรกิจออนไลน์ ได้จากที่บ้าน
ประหยัดเงิน และค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ้างบุคลากรจำนวนมาก ไม่ต้องปวดหัวกับการบริหารคน
เพิ่มโอกาสทางการตลาดและธุรกิจ เพราะปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ ได้รับการยอมรับมากขึ้น ทำให้มี ธุรกิจออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นทำเงินออนไลน์
ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงอุบัติเหตุในการเดินทาง การเดินทางไกล หลายๆครั้ง มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
สามารถทำงานอยู่ที่บ้าน ออฟฟิศ มีเวลาอยู่กับครอบครัว และ คนที่เรารัก ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น มีเวลาให้กันมากขึ้น
งานออนไลน์ ช่วยสร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้ที่มองหาโอกาส ส่วนใหญ่เมื่อคนอยากรู้จักผลิตภัณฑ์หรือ บริษัทมากขึ้น จะมีการเสิรช์หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ก็เป็นช่องทางที่ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้
Kudson มีการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ บิลบอร์ด ทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ จะดีไหม ถ้าเราโปรโมทเว็บไซต์ หรือทำ ธุรกิจออนไลน์ ผ่าน Social Media ของเรา แลัวทำให้คนรู้จัก เราจะได้ลูกค้าง่ายกว่า
ธุรกิจออนไลน์ ช่วยตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ ของผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เช่น ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ สามารถ ทำเป็น งานออนไลน์ สร้าง รายได้เสริม โดยสามารถทำธุรกิจอยู่ที่บ้าน ทำเงินออนไลน์.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เล่นหุ้นออนไลน์ เงินทองหายาก

เล่นหุ้นออนไลน์ เงินทองหายาก อยากเอาเงินเก็บไปลงทุนให้งอกเงยแบบงามๆ ซักหน่อย เล่นหุ้นออนไลน์ เพราะฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยก็ต่ำเตี้ยเหลือเกิน ครั้นจะฝากประจำก็ถอนมาใช้ยามฉุกเฉินลำบากอีก แถมดอกเบี้ยก็ไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่ ลองมา เล่นหุ้นออนไลน์ กันไหม ผลตอบแทนเยอะกว่าฝากเงินกินดอกซะอีก เล่นหุ้นออนไลน์.
เล่นหุ้นออนไลน์

เล่นหุ้นออนไลน์ หากคุณเคยได้ยินข่าวว่าบางคนเจ๊งเพราะหุ้นจนหมดตัว แล้วทำให้คุณนึกขยาดไม่กล้าเล่นหุ้นเลยก็ดูจะไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ เพราะบางทีสาเหตุที่คนนั้นขาดทุนเพราะเป็นการวางแผนไม่ดี ทั้งนี้ก่อนคุณจะเล่นหุ้นควรศึกษาว่า คุณควรลงทุนซื้อหุ้นตัวไหนก่อนดีกว่า หากคุณอยากเล่นหุ้นแล้ว เราขอแนะนำวิธีเล่นหุ้นออนไลน์ค่ะ ก่อนอื่นคุณควรเปิดพอร์ตกับโบรคเกอร์ แล้วก็หัดอ่านกราฟราคาหุ้นรายตัว และดูว่าส่วนใหญ่คนเขาเล่นหุ้นตัวไหนกัน ถ้าคุณไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอเทรดทุกวัน ก็ควรอ่านข่าวหุ้น และติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก ถ้าวันไหนราคาหุ้นที่เราซื้อขึ้น เราก็ทำการขายผ่าน

แต่หากคุณหวังเงินปันผล ก็ควรซื้อหุ้นตัวนั้นในช่วงที่เขาจะจ่ายเงินปันผล หรือถ้าคุณขี้เกียจติดตามข่าวหุ้น คุณก็ช้อนซื้อหุ้นที่มีความมั่นคง จ่ายเงินปันผลประจำ เก็บไว้เลยค่ะ กินเงินปันผลระยะยาวเลยค่ะ เพราะถึงอย่างไร ผลตอบแทนที่ได้ก็มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากชัวร์ หากใครต้องการเสี่ยงเก็งหุ้นที่กำลังราคาตกแล้วช้อนซื้อเพื่อหวังว่าอนาคตราคาจะพุ่งก็ควรศึกษาให้ดีๆ ครับ เพราะอาจขาดทุนได้

ใครว่าเรื่องหุ้นเป็นเรื่องไกลตัว ขอให้คุณเปิดใจยอมรับ มาเล่นหุ้นออนไลน์กันเถอะ เพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่แน่คุณอาจกลายเป็นนักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นเป็นสิบล้านก็ได้ เจ้าที่นิยมเล่นๆ กันก็มี Marketiva ครับลองดู เล่นหุ้นออนไลน์.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

อยากขายของ ขายของออนไลน์ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้ว

อยากขายของ ขายของออนไลน์ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้ว เพราะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทั้งการสั่งของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ facebook, Line หรือโซลเชียลอื่นๆ อยากขายของ การชำระเงินในการสั่งสินค้าออนไลน์ก็ทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ในไทยเติบโตเร็วมาก อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนมาสั่งของออนไลน์มากขึ้นด้วย แล้วถ้าอยากจะเริ่มขายของออนไลน์ จะขายอะไร จะเริ่มยังไง บางกอกทูเดย์มีแนวทางมาแนะนำ อยากขายของ.

อยากขายของ

อยากขายของ 8 Step ขายของออนไลน์ เริ่มต้นยังไง สู่มืออาชีพ

1. จะขายสินค้าอะไรต้องเชื่อมั่นและรู้สินค้าอย่างดีเยี่ยม เรื่องสินค้าเป็นอย่างแรกที่ต้องนึกถึงกันเลยสำหรับการค้าขาย เพราะว่าคือสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับเงิน สินค้านั้นควรเลือกสินค้าที่ตัวเองมีความชอบ ถนัด หรือรู้เรื่องสินค้านั้นๆอย่างดี และคุณต้องเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าที่ขายด้วย ว่าเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจะซื้อไปหรือไม่ คิดแบบง่ายๆเลยว่า ถ้าเป็นคุณจะซื้อสินค้าในราคานี้หรือไม่ ….”ถ้าแม้แต่ตัวผู้ขายเองยังไม่อยากได้หรือคิดว่าไม่คุ้มลูกค้าหรือคนอื่นๆก็คงคิดเช่นกัน”

2. ช่องทางการขายออนไลน์ จะขายผ่านทางไหนบ้าง เช่น เว็บไซต์ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเว็บไซต์ แนะนำว่าใช้เว็บสำเร็จรูปจะดีกว่า เพราะมีระบบจำเป็นสำหรับขายสินค้าออนไลน์ ราคาไม่แพง หรือจะขายผ่าน facebook ,Line,IG ,Google Plus หรือโซเชียลอื่นๆ จะใช้ทีมงานกี่คนในการรับออร์เดอร์ ตลอดจนเรื่องคำพูดรับสาย วางสาย รวมถึงการซักซ้อมปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์หากลูกค้าโทรติดต่อเข้ามา เพราะเรื่องนี้สำคัญมากและพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หลายๆก็ไม่ได้นึกถึง กว่าจะเริ่มชำนาญก็เสียโอกาสไปหลายครั้ง..

3. ขายของออนไลน์เงินลงทุนน้อยหรือมากอาจจะไม่สำคัญ เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจแล้ว เมื่อมีแผนการทำการตลาดที่ดี ทีมงานที่พร้อม หรือมีประสบการณ์ เรื่องเงินทุนอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำคัญ แม้ว่าคุณมีเงินลงทุนไม่มาก แต่เนื่องจากขายของออนไลน์ ไม่ต้องเช่าหน้าร้าน หรือแม้แต่ไม่มีสะต็อกสินค้าคุณก็สามารถขายได้ โดยสมัครเป็นตัวแทนขายสินค้าซึ่งปัจจุบันมีเปิดรับกันมาก ขายได้รับค่านายหน้าประมาณ 3%-10% ขึ้นไป ก็น่าสนใจมาก เพราะคุณไม่ต้องส่งของ ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการจัดการอื่นๆ ขายอย่างเดียว และเมื่อคุณมีฐานลูกค้าจำนวนมากแล้ว..มีรายได้เข้ามา ค่อยต่อยอดสะต็อกของเอง ส่งเอง เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ยังได้

4. ช่องทางการรับชำระเงินเมื่อขายของออนไลน์ เมื่อเริ่มขายสินค้าออนไลน์แล้ว ต้องมีบัญชีรับชำระเงิน อย่างน้อยต้องมีบัญชีธนาคารที่คนส่วนมากนิยมใช้ เช่น ธนาคารใหญ่ๆทั้งหลาย กรุงไทย,กสิกร ,กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์ ยิ่งมีมากก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน เพราะปัจจุบันคนนิยมโอนเงินออนไลน์มากขึ้น อีกทั้ง คุณต้องสามารถเช็คเงินได้สะดวก แนะนำให้ใช้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง จะได้เช็คเงินเข้าออกได้สะดวก หรือนอกจากนี้อาจจะมีการใช้บริการอย่างอื่น เช่นเก็บเงินปลายทาง หรือระบบการชำระเงิน PayPal หรือ บริการโอนเงินข้ามประเทศ ก็ต้องรู้ไว้เช่นกัน อยากขายของ

5. ช่องทางการจัดส่งสินค้าทุกรูปแบบ จะส่งสินค้าทางไหนบ้าง เช่น ไปรษณีย์ จะส่งแบบไหน คิดค่าส่งเท่าไหร่ หรือจะส่งถึงบ้านโดยพนักงานส่งของ ต้องมีการวางแผนถึงความคุ้มค่าอย่างรอบคอบก่อนนำมาใช้เสมอ..

6. การโปโมทประชาสัมพันธ์ขายของออนไลน์ จะโฆษณาออนไลน์ หรือจะทำ SEO ด้วยตัวเอง ข้อนี้จะสอดคล้องกับเงินลงทุนที่มี หรือถ้าหากมีความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์เป็นอยู่แล้ว หรือมีหุ้นส่วนที่ทำเป็น จะส่งผลดีอย่างมาก เพราะอย่างน้อย ต้นทุนในการโฆษณาของคุณก็ลดลงแน่นอน

7. บริการหลังการขาย “เพราะการหาลูกค้าใหม่มีต้นทุนเสมอ แต่ลูกค้าประจำนั้นคุณไม่ต้องเสียอะไรเลย”การขายสินค้าออนไลน์ แม้จะทำได้ง่าย ลงทุนน้อย กำไรดีพอสมควร แต่เนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ใช้เงินทุนต่ำ ทำให้มีคู่แข่งจำนวนมาก การบริหารจัดการต้นทุน ตลอดจนการรักษาฐานลูกค้า เป็นเรื่องสำคัญ วิธีการไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เมื่อเวลาเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนไป ก็ต้องปรับตัวตามให้ทันเสมอ..ดังนั้นแล้วต้องมีการเรียนรู้ วิธีรักษาลูกค้าให้ดีที่สุด ในเงื่อนไขต้นทุนที่ต่ำสุด..

8. การเรียนรู้และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากว่าเทรนด์ต่างๆของโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขึ้น คนอีกทวีปหนึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนเปลี่ยน เรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ของอีกทวีปหนึ่งได้เพียงเวลาไม่กี่วินาที ดังนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงเกิดได้รวดเร็วขึ้น นักธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์จึงต้องหูตาไว เพื่อโอกาสที่ดีกว่าและเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ อยากขายของ.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

หาสินค้าขาย มีไอเดียแจ่มๆมากฝากกันสำหรับคนมีเงินทุนไม่มาก

หาสินค้าขาย มีไอเดียแจ่มๆมากฝากกันสำหรับคนมีเงินทุนไม่มาก หาสินค้าขาย อยากจะหารายได้เสริม ลงทุนไม่มาก กำไรดี แถมยังใช้เวลาไม่มากด้วย มาดูกันเลยว่าคุณจะสามารถขายอะไรได้บ้างผ่านช่องทางนี้ หาสินค้าขาย.
หาสินค้าขาย

 

หาสินค้าขาย

1. ขายของใช้ส่วนตัวมือสองที่เราไม่ใช้แล้ว เช่นเสื้อผ้า รองเท้า โดยประกาศขายผ่านโซเชียลมีเดียที่เราเล่นประจำ เช่น Facebook ,Google Plus, Line เป็นต้น โดยที่เราเช็คราคาสินค้าใหม่ด้วยในสิ่งที่เราจะขายว่าเขาขายกันเท่าไหร่

2. ของเก่าต่างๆ ของสะสม งานศิลปะ หนังสือเก่า ที่มีคนชอบเฉพาะกลุ่ม เช่น รูปภาพ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนทำเองแล้วล่ะก็ ขอบอกว่าทำเงินได้มากทีเดียว โดยคุณอาจจะขอเข้าร่วมกลุ่มคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน ลองโพสต์ขายดู ไม่แน่ว่าคุณอาจจะมีแฟนๆติดตามข่าวสารและผลงานของคุณก็ได้ หรือคุณอาจจะขาย สิ่งของเครื่องใช้เก่าๆ พระเครื่อง ของโบราณ (ถูกกฎหมาย) แสตมป์ หนังสือเก่า หรือแม้แต่ เครื่องประดับตกแต่งต่างๆ นี่ขอบอกว่ายิ่งหายาก มีน้อย คุณยิ่งจะเป็นคนกำหนดราคาเองเลย ย้ำขอแนะนำว่าคุณต้องหากลุ่มคนที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ให้เจอ ..Google plus มีกลุ่มแนวนี้เยอะมาก

3. สมัครเป็นนายหน้าเว็บขายสินค้าต่างๆ มีเยอะมากมาย ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับภาษาไทยก็มี หรือจะเป็นเว็บขายสินค้าธรรมดาที่เจ้าของเว็บประกาศหารับนายหน้าขายสินค้า หรือคุณจะสั่งมาขายเองให้เพื่อนๆที่ทำงาน หรือคนใกล้ตัวก็ได้ โดยเริ่มจากสิ่งของเครื่องใช้ใกล้ตัว อันนี้ขอบอกว่า..ทำไปทำมาอาจจะเป็นรายได้หลักได้ เช่นผู้หญิงส่วนมาก ชอบของแต่งตัว เครื่องสำอาง พอตัวเองใช้ดีมีเพื่อนใช้ตาม ก็สั่งรวมๆกันหลายชิ้นมาขายต่อให้เพื่อนๆได้ หรือถ้าใครมีเวลา มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอาจจะเขียนบล็อกของตัวเอง แล้วสมัครเป็นนายหน้า Affiliate ไม่ต้องส่งของ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งสิน เราแค่ติดระบบโฆษณาขายสินค้าของเขาเราก็มีคนคลิกไปสั่งซื้อเราก็รับเงินแล้ว

4. สมัครทำขายตรง ขายประกัน แนะนำกันหน่อยเพราะลงทุนไม่มาก แต่ต้องเลือกสักหน่อย เพราะถ้าคนที่มาชวนให้ทำไม่จริงใจหรือชวนด้วยความโลภ เราอาจจะหลงลงทุนซื้อของจำนวนมากได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจก่อนค่อยตัดสินใจ ลงทุน แต่ขอบอกว่าคนร่ำรวยจากธุรกิจมีมากมาย ถ้าคุณมีความสามารถด้านการขาย หรือทักษะทางการตลาดที่ดี ธุรกิจขายตรงก็อาจจะเหมาะกับคุณหรือว่าคุณต้องการที่จะฝึกเป็นนักการตลาดชั้นยอด ก็ยิ่งดีมากเพราะองค์กรธุรกิจขายตรงเขาจะสอนให้คุณฟรีๆเลย หาสินค้าขาย

5. ขายของกินจำพวก พืชผักสวนครัว อาหาร ทำเองได้ ขอแนะนำว่าลองเอามาให้เพื่อนๆที่ทำงานชิมก่อนได้ หรือคุณอาจจะปลุกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษมาขายที่ทำงานได้ โดยห่อบรรจุให้ดูดี ซึ่งบรรจุภัณฑ์สวยๆดูดีมาขายเยอะมากเราเลือกเองได้ ขนมหวาน อาหาร ลองเอาให้เพื่อนๆที่ทำงานลองทานลองชิมดูก่อน แล้วค่อยทำมาลองขาย เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวแบบนี้ เห็นหลายคนทำจนโตเป็นธุรกิจหลักครอบครัวไปเลยก็มี

เมื่อหลายๆคนกำลังมองหาอะไรมาขาย ขายอะไรกำไร ลงทุนน้อย ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะหามาขายกันได้ง่ายๆ ยิ่งลงทุนน้อยเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าคู่แข่งของคุณยิ่งมากเท่านั้น แต่ทว่า งานหรือสินค้าที่ต้องอาศัยฝีมือหรือวิชาชีพ หรือความสามารถพิเศษ ความชำนาญส่วนตัว สมัยนี้กลับนำมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือสร้างธุรกิจส่วนตัวได้อย่างดี เพราะคนยากที่จะเลียนแบบแม้จะลงทุนน้อยก็ตาม..ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความถนัด ความสามารถพิเศษอะไรซ่อนอยู่ ลองนำมาทำให้เป็นรูปธรรม..ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ หาสินค้าขาย.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ขายของออนไลน์ เป็นคำที่แสดงถึงสถานะที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขายของออนไลน์  เป็นคำที่แสดงถึงสถานะที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆ ซึ่งในเรื่องที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ จะหมายถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้น “ขายของออนไลน์” ก็คือ การขายของทางอินเตอร์เน็ต ที่เราได้ยินบ่อยๆ นั่นแหละค่ะ ขายของออนไลน์.

ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ 5 วิธีการหาสินค้ามาขายของออนไลน์

1. หาสินค้าที่ตัวเองชอบ

การจะขายของออนไลน์ให้ได้และมีความสุขนั้นก็ต้องรู้ว่าจะขายอะไรดี ฉะนั้นก็ต้องหาก่อนว่าตัวเองชอบอะไร เพราะว่าหากเป็นไปได้นั้นการขายของที่ตัวชอบจะไปได้สวยที่สุด

2. เลือกหาสินค้าตามแห่งขายส่ง

ข้อนี้เป็นการเลือกโดยใช้อารมณ์เป็นหลักเลย จากนั้นก็ลองเดิน ๆ ดูก่อนก็ได้ว่าพอจะมีอะไรให้น่าเอามาขายของออนไลน์ได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า และอื่น ๆ ก็ล้วนเป็นสินค้าได้ทั้งนั้นเลย

3. เลือกรับสินค้ามาจากจีน

เพราะว่าจีนนั้นเป็นแหล่งสินค้าส่งหลาย ๆ อย่างมากและราคาสินค้าก็ถูกเสียด้วย จะขายอะไรก็ได้ไม่ยากไม่ต้องเหนื่อยไปหิ้วมาเองก็ได้

4. ไปเลือกมาจากหลาย ๆ ที่

การหาสินค้ามาขายของออนไลน์นั้นสามารถไปหามาจากหลาย ๆ ประเทศที่สะดวกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ก็เอามาเป็นสินค้าออนไลน์ได้หมด

5. เป็นตัวแทนจำหน่าย

ข้อนี้เราแทบไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรเลย สิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวก็คือ การขายสินค้าให้ได้เท่านั้น ส่วนสินค้าก็รับมาจากตัวแทนจำหน่ายอีกที
ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

รายได้เสริมออนไลน์ การหาเงินบนอินเตอร์เน็ต ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมพอสมควรสำหรับตอนนี้

รายได้เสริมออนไลน์ การหาเงินบนอินเตอร์เน็ต ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมพอสมควรสำหรับตอนนี้ เนื่องจากสามารถทำได้ที่บ้าน ตามความสนใจ และใช้เวลาว่าง จากการทำงานประ..เป็นอาชีพเสริม แต่ทั้งนี้ทั้งนั่น การหารายได้บนอินเตอร์เน็ต รายได้เสริมออนไลน์ ก้อมีความเสี่ยงอยู่บ้าง เพราะบางเว๊บก้อ จ่ายจริง บ้างไม่จ่ายจริง ในแต่ล่ะวิธีการ การหาเงินบนอินเตอร์เน็ต นั่นมีด้วยกันหลายวิธี เช่น คลิ๊กแล้วได้เงินเลย เป็นนายหน้าขายสินค้า นำสินค้าลงขายเองแบบออนไลน์ โปรโมทสินค้า หาผู้สมัครต่อเหมือนลูกโช่ ฯลฯ แล้วแต่เราสนใจ  รายได้เสริมออนไลน์.

รายได้เสริมออนไลน์

รายได้เสริมออนไลน์

1. DIY ของไปขาย

แอบมีฝีมือเย็บปักถักชุนเข้าขั้นสวย อีกทั้งยังเป็นคนชอบใช้เวลาว่างไปกับการประดิดประดอย เคสนี้แนะนำให้ลองโพสต์ขายของ DIY ที่เราทำขึ้นด้วยตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ไว เชื่อเถอะ เดี๋ยวก็มีคนสนใจมาซื้อของเรา

2. ขายของมือ 2

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือแม้แต่เครื่องประดับที่ใส่มาจนเบื่อแต่ยังสภาพดีอยู่มาก ตัดใจประกาศขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเลยเถอะ เพราะเก็บไว้ต่อไปเราก็ไม่เห็นจะหยิบมาใส่อีกเลยใช่ไหมล่ะรายได้เสริมออนไลน์

3. รับพิสูจน์อักษร

ต้องยอมรับว่านักเขียนออนไลน์มีอยู่มากในตลาดโซเชียล ซึ่งอาจมีนักเขียนหลายท่านที่ต้องการคนมาช่วยตรวจทานงานเขียนของเขา หรือที่เรียกกันว่า งานพิสูจน์อักษร ที่มีหน้าที่อ่านทวนงานเขียนให้เป๊ะที่สุดก่อนส่งไปถึงมือสำนักพิมพ์? ซึ่งช่องทางนี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราสร้างรายได้เสริมผ่านโลกโซเชียลได้ง่าย ๆ

4. รับพิมพ์งาน

ถ้ามั่นใจในทักษะการพิมพ์ของตัวเองว่าพิมพ์ได้ดีและไวอย่ารอช้า ประกาศรับพิมพ์งานทั่วราชอาณาจักรผ่านโลกออนไลน์ไปเลย งานแบบนี้แทบไม่ต้องลงทุนอะไรใด ๆ นอกจากค่าไฟและค่าแรง แถมยังเป็นการฝึกสกิลการพิมพ์ของเราไปในตัวด้วย

5. รับแต่งหน้า ทำผม หรือตัดผม

บางคนอาจมีพรสวรรค์ของการเป็นช่างเสริมสวยติดตัวอยู่ และมักจะฝึกแต่งหน้า ทำผม หรือตัดผมให้เพื่อนอยู่บ่อยครั้ง ถ้าอย่างนั้นมาเปิดโอกาสหารายได้เสริมเข้ากระเป๋าในระหว่างเรียนด้วยพรสวรรค์ข้อนี้ของตัวเองกันเถอะ

วิธีหารายได้เสริมระหว่างเรียนอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ 5 ข้อนี้ แต่บางคนยังมีจุดเด่นจุดขายอื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้ตัวเอง เหมือนเป็นการเปิดตลาดแนวใหม่อะไรเทือกนี้เลยก็เป็นได้ ซึ่งถ้าใครมีวิธีหารายได้เสริมในระหว่างเรียนที่นอกเหนือจากนี้ก็อย่าลืมเอามาแชร์กันด้วยนะจ๊ะรายได้เสริมออนไลน์.

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

งานพิเศษทำที่บ้าน ถ้าทำอย่างจริงจัง ได้เงินอย่างแน่นอน

งานพิเศษทำที่บ้าน ถ้าทำอย่างจริงจัง ได้เงินอย่างแน่นอน มันอาจจะเป็นแค่รายได้เล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้มากมายอะไร ถ้าจะพูดถึงความมั่นคง สำหรับผมแล้ว ความมั่นคง ผมให้ 5 เต็ม 10 เพราะคุณต้องทำงานเยอะมาก กว่าจะได้เงินแต่ละบาทนั้น อ่านเมล์ คลิกเมล์ เป็น 1000 ฉบับ กว่าจะได้เงิน งานพิเศษทำที่บ้าน และรายได้มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลย บาง บริษัท ก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเรา และ บางบริษัท ก็ปิดหนีหายเงียบไป ทำให้เรา เสียพลังงาน เสียเวลา เสียความรู้สึกอีกด้วยครับ และอีกอย่างมันก็ยังเป็น Active Income อยู่งานพิเศษทำที่บ้าน.
งานพิเศษทำที่บ้าน
งานพิเศษทำที่บ้าน หลังจากที่เราได้เห็น และได้รู้ว่า ทำไมต้องทำอาชีพเสริมไปแล้ว จากบทความในครั้งก่อนๆ ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่า ในต่างประเทศนั้น การทำอาชีพเสริม เป็นเรื่องปกติ ที่ใครๆ ก็ทำกัน เพราะยังไง การทำเงินหลายทาง ก็ดีกว่า การทำเงินได้ทางเดียว

มีหลายกระเป๋า ก็ดีกว่า มีเพียงกระเป๋าเดียว รวมถึง การหาเงินเพิ่ม ยังไงก็เป็นทางเลือก ที่เหมาะสมกว่า การประหยัดอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หลายต่อหลายคนก็มองว่า เราออกไปข้างนอก ไปทำงานในที่ทำงาน ตั้งสัปดาห์ละ 5-6 วันแล้ว แค่นี้ก็ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วนะ

แต่ก็มีงานออนไลน์ อีกรูปแบบนึงนั้นคือธุรกิจเครือข่าย จากที่ผมได้ศึกษา และหาข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจเครือข่ายอยู่เป็นเวลานาน มันทำให้ผมได้เปลี่ยนความคิด และ ทัศนคติ เกี่ยวกับการทำงานใหม่ทั้งหมด เรื่องการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ว่าเราควรจะหาเงินอย่างไรให้ได้เยอะๆ และ จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไง ผมว่ามันคุ้มกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมที่เป็นอยู่เพราะมันจะได้ ชีวิตอิสระอย่างที่ผมต้องการจริงๆ งานออนไลน์แบบนี้แหละที่มันตอบโจทย์ชีวิตของผมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมางานพิเศษทำที่บ้าน
มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น และมันจะไม่ใช่แค่การหารายได้เสริมผ่านเน็ตอีกต่อไป .. แต่มัน เป็นการ สร้างรายได้อย่าง”มั่นคง”โดยที่ไม่ต้องง้องานประจำเลย มันหมายถึงการสร้างชีวิต จากธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง และเมื่อเราทำสำเร็จ รายได้ของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แหละเมื่อถึงจุดนึง เราจะหยุดทำได้ หมายถึงหยุดทำงานเลยนะครับ แต่ระบบต่าง ๆ ของเรา มันก็ยังทำงานแทนเราตลอด 24 ชม.
รายได้ของเราจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ที่ไหลมาเปรียบเสมือน “ท่อส่งน้ำ” ที่เราใช้เวลาสร้างมันจนเสร็จ และเฝ้าดูการไหลของน้ำ อย่างภาคภูมิใจ ผมคิดว่า งานออนไลน์ ในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายนี่แหละ “มีความมั่นคง” ยั่งยืน มากที่สุดสำหรับผม และผมว่ามันคือคำตอบที่ดีที่สุดในการที่เราจะเลือกทำงานใดสักงานนึง และเพื่อน ๆ ล่ะครับคิดว่ายังไง?งานพิเศษทำที่บ้าน.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS